Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPorozumienie w sprawie Elektrowni Puławy

Porozumienie w sprawie Elektrowni Puławy

Porozumienie w sprawie Elektrowni Puławy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Elektrownia Puławy Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. zawarły w dniu dzisiejszym (22 października 2015r.) trójstronne porozumienie dotyczące podjęcia i prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego na potrzeby Elektrowni Puławy.
Przedmiotem tych negocjacji będzie ustalenie ilości gazu ziemnego dostarczanego na potrzeby Elektrowni Puławy, jego cena, jak również terminy rozpoczęcia oraz realizacji dostaw gazu ziemnego do Elektrowni Puławy. Właściwa umowa na dostawy surowca będzie zawarta pomiędzy stronami nie później niż na 1 rok przed rozpoczęciem dostarczania paliwa gazowego do Elektrowni Puławy.
– Jesteśmy liderem rynku gazu ziemnego w Polsce w zakresie prowadzonej działalności związanej z pozyskaniem gazu oraz obrotem paliwami gazowymi. Posiadamy możliwość i wyrażamy gotowość zapewnienia wieloletnich dostaw gazu ziemnego na całość zapotrzebowania Elektrowni Puławy po jej uruchomieniu – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG SA.
– Prowadzimy intensywne prace nad finansowaniem inwestycji Elektrownia Puławy, co wiąże się również z zabezpieczeniem długoterminowych dostaw paliwa gazowego. Zawarte porozumienie określa nam ramy w jakich będziemy prowadzić negocjacje – powiedział Zygmunt Kwiatkowski, Prezes Zarządu Elektrowni Puławy.
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. to należąca w 100 proc do Grupy Azoty Puławy spółka celowa założona do realizacji przedsięwzięcia energetycznego. Cały projekt energetyczny, który w przyszłości będzie zabezpieczał puławskie Azoty w energię elektryczną i ciepło technologiczne będzie składał się z bloku gazowo parowego i obecnej częściowo zmodernizowanej elektrociepłowni opartej na węglu kamiennym, która będzie stanowiła niezbędne uzupełnienie dla bloku gazowego. W dotychczasowej elektrociepłowni będą zmodernizowane trzy kotły. Taki docelowy układ energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła technologicznego i energii dla puławskich Azotów. To rozwiązanie zabezpieczy także stabilność cen dla Grupy Azoty Puławy, w dłuższej perspektywie ustabilizuje także ceny ciepła dla mieszkańców Puław. Polityka UE zmierza w kierunku wzrostu opłat za emisję CO2, co też będzie miało wpływ na ceny energii elektrycznej.
Źródło: Grupy Azoty
fot. elektrowniapulawy.pl
Share With:
Rate This Article
Author
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.