Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIWolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY na start

Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY na start

Wolontariusze Grupy Azoty PUŁAWY na start

Budowa ogródka przy hospicjum w Puławach, sportowy dzień dziecka w ośrodku wychowawczym, plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków- to tylko kilka pomysłów, które zwyciężyły w pierwszej edycji konkursu „Wolontariat Pracowniczy” zorganizowanego przez Grupę Azoty PUŁAWY dla swoich pracowników. Zwyciężyło 10 projektów wolontariackich, każdy z zespołów otrzyma 5 tys. zł na jego realizację. Od lutego pracownicy puławskich azotów rozpoczną realizację swoich własnych pomysłów na pomaganie.
Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. rewitalizacja i odbudowanie populacji pstrąga potokowego na rzece Chodelce, remont i aranżacja świetlicy rekreacyjno- edukacyjnej dla dzieci z miejscowości Parchatka, remont sali do terapii dzieci z autyzmem; kilka projektów szkolnych i przedszkolnych, tj. pokój ciszy w szkole podstawowej, kreatywne boisko gier i zabaw, plac zabaw przy przedszkolu.
Jednym ze zwycięskich projektów wolontariackich jest inicjatywa strażaków ochotników z Rogowa, pracowników Grupy Azoty Puławy – Projekt dotyczy wymiany dachu na garażu OSP w Rogowie zbudowanego w latach 60 –tych, chcemy własnymi siłami wymienić dach, potrzebowaliśmy tylko środków finansowych na materiały. Nie musiałem długo przekonywać kolegów z pracy do wzięcia udziału w konkursie, pozostali strażacy i mieszkańcy wsi też chętnie pomogą – mówi Piotr Daczka, lider zwycięskiego zespołu wolontariackiego.
Poprzez wolontariat pracowniczy firma umożliwia pracownikom zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności – Pracownicy naszej Spółki już nie raz udowodnili swoją wrażliwość społeczną. Imponuje nam, że wniosków w konkursie było więcej niż przewidzianych grantów. Chcemy, żeby wolontariat skupiał naszych pracowników wokół wartości i pozytywnych idei. Aby korzyści z pracy wolontariackiej odczuwali zarówno w życiu zawodowym i osobistym. Realizując projekty wolontariackie budujemy lokalne partnerstwo z otoczeniem spółki, zarówno społecznością lokalną, jak i instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi – mówi Zenon Pokojski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na stałe wpisuje się w strategię biznesową firmy. Wolontariat Pracowniczy Grupy Azoty PUŁAWY to działanie polegające na wspieraniu przez spółkę działalności prospołecznej pracowników. W konkursie mogą wziąć udział zespoły wolontariackie składające się z min. 3 pracowników Grupy Azoty PUŁAWY, którzy realizują projekty w czasie wolnym od pracy, na zasadzie dobrowolności i z własnej inicjatywy, a za swoją działalność nie otrzymują wynagrodzenia.
Share With:
Rate This Article
Author
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.