Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIZST i Grupa Azoty „Puławy” S.A. będą współpracować w kolejnych latach (FOTO)

ZST i Grupa Azoty „Puławy” S.A. będą współpracować w kolejnych latach (FOTO)

ZST i Grupa Azoty „Puławy” S.A. będą współpracować w kolejnych latach (FOTO)

Grupa Azoty PUŁAWY i Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie będą kontynuować wieloletnią współpracę. Umowę patronacką w dniu jubileuszu 50-lecia Szkoły podpisali dyrektor Henryk Głos oraz – w imieniu Grupy Azoty PUŁAWY – prezes Jacek Janiszek oraz członek zarządu Andrzej Skwarek.

Umowa będzie obowiązywała do 2020 r. Grupa Azoty PUŁAWY w sformalizowany sposób współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od 1 września 2011 r., kiedy podpisana została pierwsza umowa. Szkoła kształci w kierunkach odpowiadających działalności naszej spółki, która z kolei doposaża pracownie oraz funduje stypendia i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. Przekłada się to na lepsze przygotowanie przyszłych kadr oraz większą motywację do pracy w PUŁAWACH. Wszyscy uczniowie kierunku technik technologii chemicznej oraz część uczniów innych kierunków (m.in. technik analityk, technik elektryk) odbywają praktyki w Grupie Azoty PUŁAWY. Ponadto część absolwentów przyjmowana jest po szkole na staż zawodowy, najlepsi są potem przyjmowani do pracy, dzięki czemu w momencie zatrudnienia mają oni nie tylko wykształcenie kierunkowe i praktykę, ale też ukończone szkolenie stanowiskowe uprawniające do samodzielnej pracy.

foto: Sławomir Kłak

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.