Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIA jednak nie zabytek ? Decyzja LWKZ w sprawie Domu Chemika [VIDEO]

A jednak nie zabytek ? Decyzja LWKZ w sprawie Domu Chemika [VIDEO]

A jednak nie zabytek ? Decyzja LWKZ w sprawie Domu Chemika [VIDEO]

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję dotyczącą Domu Chemika w Puławach. Dariusz Kopciowski, piastujący tę funkcję, orzekł, że sporny zespół budynków nie spełnia warunków wymagalnych do wpisania go do rejestru zabytków. Zdaniem konserwatora określenie przez Stowarzyszenie Puławianie wnętrz Domu Chemika jako niezwykle wartościowych oraz niezwykle cennych nie znajduje uzasadnienia.

LWKZ w uzasadnieniu zaznacza brak wyróżniających wartości architektonicznych i artystycznych. Podobnych cech nie mają także elementy pawilonu, w tym kompozycja przestrzenna przy wejściu oraz spiralna klatka schodowa wewnątrz. Ponadto zachowanie Domu Chemika w obecnym stanie nie leży w interesie społecznym i konieczna jest pilna modernizacja obiektu. Decyzja nie oznacza automatycznego wznowienia prac.


Jolanta Wróbel – Kierownik – Wydziału Kultury UM Puławy
Stowarzyszenie “Puławianie” rozważa wniesienie odwołania, ale ostateczny werdykt przedstawiciele stowarzyszenia zapowiedzieli po szczegółowym zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji konserwatora.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.