Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPiknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych PCPR

Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych PCPR

Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych PCPR

Od 2006 roku dzień 30 maja obchodzony jest jako święto rodzicielstwa zastępczego. To jeden z ważniejszych dni wszystkich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych. To również święto tych, którzy stali się rodziną dla dzieci, które przyjęli do swojego życia i domu.

Pozostanie rodzicem zastępczym to wyjątkowo odpowiedzialne nie rzadko bardzo trudne zadanie jednak niosące za sobą wiele satysfakcji ale i będące sposobem na życie. Rodziną zastępczą biorąc pod uwagę regulacje prawne może zostać osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, jest zdrowa, ma odpowiednią motywację i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka, nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej a władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona.

Rodzic zastępczy nie powinien być ograniczony w czynnościach prawnych, nie być karany. Musi ponad to ukończyć specjalne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Celem powoływania rodzin zastępczych jest zmniejszanie liczby dzieci i miejsc w systemie instytucjonalnym czyli w domach dziecka na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Puławscy rodzice zastępczy wraz ze swoimi podopiecznymi świętowali w czwartek na pikniku zorganizowanym w puławskiej Marinie.

Był to czas na wzajemne poznanie się i integrację. Podczas tego wydarzenia organizatorzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowali szereg atrakcji m.in konkursy z nagrodami zabawy na zjeżdżalniach, trampolinach czy wspólne grillowanie oraz na koniec słodki poczęstunek: watę cukrową i obowiązkowe lody. Imprezę Honorowym Patronatem objęła Starosta Puławski Danuta Smaga.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.