Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIPromocja podoficerska i przysięga Terytorialsów w Puławach

Promocja podoficerska i przysięga Terytorialsów w Puławach

Promocja podoficerska i przysięga Terytorialsów w Puławach

Takiej uroczystości mieszkańcy Puław nie widzieli już bardzo dawno od momentu zlikwidowania w Puławach jednostki wojskowej w naszym mieście nie widzieliśmy żadnej uroczystości związanej z ceremoniałem wojskowym a tym bardziej przysięgi. W niedzielę na Placu Chopina w Puławach przysięgę na sztandar złożyło 102 ochotników, a 49 żołnierzy Obrony Terytorialnej otrzymało promocję na pierwszy stopień podoficerski.

To pierwsza w historii lubelskiej brygady, a także Wojsk Obrony Terytorialnej promocja podoficerska. Ceremonia na placu Chopina w Puławach przyciągnęła mieszkańców Puław, rodziny żołnierzy, przedstawicieli władz lokalnych oraz środowisk kombatanckich. Obecny na uroczystości dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła odczytał m.in. list ministra Obrony Narodowej do żołnierzy, którzy złożyli przysięgę wojskową.

Podczas puławskiej uroczystości 49 żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej odebrało z rąk gen. dyw. Wiesława Kukuły oraz dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Tadeusza Nastarowicza promocje na pierwszy stopień podoficerski. Była to pierwsza taka promocja podoficerska w historii lubelskiej brygady, a także Wojsk Obrony Terytorialnej.  Promocja ta zbiegła się z ważnymi zmianami w Wojsku Polskim. W ubiegłym roku zostało ogłoszone wdrożenie nowej koncepcji funkcjonowania korpusu podoficerskiego. Kurs „Sonda”, czyli Szkoła Niższych Dowódców jest wypełnieniem tej koncepcji. Zostaną zrealizowane działania, dzięki którym korpus podoficerski zyska należne w naszej formacji i Siłach Zbrojnych miejsce.

Zmiany będą również ważnym czynnikiem wyzwalającym kariery, zarówno podoficerów, jak i nowo zaprzysiężonych żołnierzy Wojska Polskiego”. Celem kursu „Sonda” jest zagospodarowanie ogromnego potencjału żołnierzy Obrony Terytorialnej, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej. Projekt adresowany jest do wyselekcjonowanych kandydatów na podoficerów. Pilotażowy kurs realizowany był w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej od 1 kwietnia.

Przez kilkanaście tygodni żołnierze przeszli intensywne zajęcia w trybie ciągłym oraz weekendowym. „Sonda” łączy kilka ciekawych doświadczeń, w tym Szkołę Niższych Dowódców Armii Krajowej, model kształcenia podoficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz obecne potrzeby Wojska Polskiego. W lipcu w lubelskiej brygadzie ruszyła druga edycja „Sondy”. Docelowo kursy będą organizowane we wszystkich brygadach Obrony Terytorialnej.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.