Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCICo z puławską wodą?

Co z puławską wodą?

Co z puławską wodą?

Mieszkańcy Puław od blisko dwóch tygodni skarżą się na widoczne zmiany w wyglądzie wody. W oczy rzuca się przede wszystkim brunatny kolor, w niektórych przypadkach także opiłki i osad. 

Zwykle takie sytuacje zdarzają się przy okazji remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej, jednak znaczne nasilenie skarg i zgłoszeń OPEC i Wodociągi Puławskie odnotowały po rozpoczęciu oczyszczania wody, do którego wykorzystywane są między innymi związki chloru.

Prezesi spółek miejskich, po wystąpieniu na ostatniej sesji Rady Miasta, wystosowali wspólny komunikat mający wyjaśnić problem zanieczyszczenia wody żelazem. W oświadczeniu czytamy między innymi, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odpowiada za jakość zimnej wody dostarczanej do wodomierza głównego, a Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza ciepło dla celów podgrzania wody i za jej jakość nie odpowiada. W związku z tym wpływ na barwę wody ma stan rur w budynkach, za które odpowiedzialność ponoszą zarządcy poszczególnych budynków.

Ze względu na zachodzący w instalacjach proces korozji, który zawartość chloru dodatkowo przyspiesza, ciśnienie płynącej wody może powodować odrywanie się osadów powstających w rurach, co finalnie powoduje zabarwienie wody. Obie spółki zapewniają jednocześnie o tym, że prowadzą działania zmierzające do minimalizacji tego niekorzystnego zjawiska poprzez płukanie własnych instalacji i czyszczenie filtrów. Ponadto zlecono fachową ekspertyzę, mającą zapobiec podobnych problemom w przyszłości.

Autor: A. Koter

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.