Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIWiadomo, kiedy otworzą miejskie przedszkola

Wiadomo, kiedy otworzą miejskie przedszkola

Wiadomo, kiedy otworzą miejskie przedszkola

Decyzją prezydenta Pawła Maja, od 20 maja przedszkola na terenie miasta wznowią swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą. Rodzice muszą jednak zdawać sobie sprawę, że nie każde dziecko może zostać zakwalifikowane do opieki przedszkolnej w najbliższym czasie.

Rodzice, którzy chcieliby wysłać swoją pociechę do przedszkola, muszą wypełnić szereg dokumentów i szczegółowo zapoznać się z nowymi zasadami, które od teraz będą obowiązywały w placówkach. Podpiszą także dokument poświadczający, że są świadomi ryzyka i w przypadku zakażenia się dziecka wirusem w placówce, nie będą wnosili skarg. Ponadto, zobowiązują się do przyprowadzania dziecka bez jakichkolwiek objawów chorobowych, a także niezwłocznego odebrania go z przedszkola, jeśli takowe wystąpią.

Przed ponownym przyjęciem dziecka na zajęcia w przedszkolu, rodzice wypełnią także szczegółowy kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego, który dotyczy sytuacji zdrowotnej członków rodziny oraz osób w najbliższym otoczeniu dziecka. Jedną z ważniejszych informacji jest, iż została ograniczona liczba osób w jednej grupie do maksymalnie 12. Rodzice powinni poinformować placówkę o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Nie mogą także wchodzić z dzieckiem do środka. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek, kocyków ani innych zbędnych przedmiotów. Każdorazowo będzie także mierzona temperatura przy wejściu do placówki.

Zasady bezpieczeństwa zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Autor: M. Owczarz

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.