Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIGroźba strajku w Azotach [VIDEO]

Groźba strajku w Azotach [VIDEO]

Groźba strajku w Azotach [VIDEO]

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego działający w puławskich Zakładach Azotowych ogłosił pogotowie strajkowe. Pracownicy zwracają uwagę na decyzje mające zmniejszyć minimalne obsady na pompowniach wody z Wisły i Kurówki. Przedstawiciele związku twierdzą, że dotarli do dokumentów, z których wynikają plany redukcji kadry na tych instalacjach o połowę.

Związkowcy uważają, że jest to skryte likwidowanie stanowisk pracy. Ponadto ich zdaniem takimi zabiegami władze spółki otwierają sobie drogę do zmniejszania ilości pracowników produkcji.

Sławomir Wręga – Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

Zarząd puławskiej spółki zapewnia, że nie prowadzone są żadne jawne ani skryte zwolnienia. Związkowcy jednak podnoszą kwestię stopniowego braku zastępowania pracowników odchodzących na emerytury nowymi osobami. Zarząd Zakładów Azotowych zapoznaje się z pismem związkowców i, póki co, nie odnosi się do tych zarzutów.

Autor: P. Nowosadzki

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.