Puławy .online - tym żyje miasto
Home2020Sierpień

Sierpień 2020

Okres pandemii spowodował wstrzymanie rekrutacji w szeregi Terytorialsów. Po wznowieniu przyjmowania nowych ochotników 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej uruchomiła Mobilny Zespół Rekrutacyjny, którego zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej z województwa lubelskiego oraz nadzorowanie całego procesu rekrutacyjnego.