Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIRadni ocenią pracę prezydenta Maja

Radni ocenią pracę prezydenta Maja

Radni ocenią pracę prezydenta Maja

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta obfituje w punkty dotyczące oceny działalności prezydenta Pawła Maja.

Miejska sesja odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godz. 16. Podczas obrad rozpatrzony zostanie punkt dotyczący przedstawionego przez prezydenta Maja Raportu o stanie miasta Puław za 2019 rok. Głos w dyskusji mają zabrać zarówno Paweł Maj, miejscy radni jak i przedstawiciele mieszkańców. Ci, którzy chcieliby uczestniczyć w tej debacie mogą zgłosić taki zamiar do przewodniczącej Rady Miasta na piśmie z poparciem 50 innych osób jeszcze do środy.

Ponadto w czasie sesji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Pawła Maja, rozpatrzone zostanie jego sprawozdanie finansowe z wykonania zeszłorocznego budżetu. Co za tym idzie, radni będą głosować również nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Puław. Wśród wielu punktów przewidzianych w tej sesji zaplanowano także sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń prezydenta za 2019 rok.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.