Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIRadni ocenią pracę prezydenta Maja

Radni ocenią pracę prezydenta Maja

Radni ocenią pracę prezydenta Maja

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta obfituje w punkty dotyczące oceny działalności prezydenta Pawła Maja.

Miejska sesja odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godz. 16. Podczas obrad rozpatrzony zostanie punkt dotyczący przedstawionego przez prezydenta Maja Raportu o stanie miasta Puław za 2019 rok. Głos w dyskusji mają zabrać zarówno Paweł Maj, miejscy radni jak i przedstawiciele mieszkańców. Ci, którzy chcieliby uczestniczyć w tej debacie mogą zgłosić taki zamiar do przewodniczącej Rady Miasta na piśmie z poparciem 50 innych osób jeszcze do środy.

Ponadto w czasie sesji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Pawła Maja, rozpatrzone zostanie jego sprawozdanie finansowe z wykonania zeszłorocznego budżetu. Co za tym idzie, radni będą głosować również nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Puław. Wśród wielu punktów przewidzianych w tej sesji zaplanowano także sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń prezydenta za 2019 rok.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.