Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIWróciły zasiłki opiekuńcze dla rodziców [VIDEO]

Wróciły zasiłki opiekuńcze dla rodziców [VIDEO]

Wróciły zasiłki opiekuńcze dla rodziców [VIDEO]

Z powodu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych i wprowadzenia nauki online, od 9 do 29 listopada znów można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom , w razie zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Z zasiłku mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnej osoby dorosłej, jeżeli uczęszcza ona do szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej czy innych placówkach pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Przypomnijmy, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu macierzyńskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu.

Autor: M. Strzelecka

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.