Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCISesja budżetowa Rady Powiatu za pasem

Sesja budżetowa Rady Powiatu za pasem

Sesja budżetowa Rady Powiatu za pasem

W środę 23 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Puławskiego. Podstawowym tematem obrad będą finanse.

Radni będą debatować m.in. nad projektem uchwały budżetowej Powiatu na przyszły rok, pochylą się również nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednym z zaplanowanych punktów sesji będzie także przyjęcie regulaminu, który określi wysokość stawek oraz zasady wypłacania dodatkowych świadczeń dla nauczycieli, np. z tytułu godzin ponadwymiarowych czy doraźnych zastępstw.

Swoje sprawozdanie z rocznego planu kontroli przedstawi Komisja Rewizyjna, tak jak zazwyczaj przedstawiciele Zarządu Powiatu Puławskiego opiszą swoje działania podjęte od czasu ostatniej sesji.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.