Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCINowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W środę w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego nową kadencję otworzyli przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy w nowym składzie.

W pracach Rady przez najbliższe 4 lata będzie uczestniczyło 11 osób, w tym Bożena Goluch z Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego, Mirosław Roman Grzelak, przedstawiciel Gminy Baranów, Jacek Grzęda, członek Puławskiej Izby Gospodarczej, Jerzy Jabłonka z ramienia Cechu Rzemiosł Róznych. Ponadto w skład rady weszli Andrzej Krakowiak, Marcin Łaguna, Katarzyna Malesza-Dzido, Wojciech Pochwatka, Ireneusz Rzepkowski, Marta Samoń oraz Andrzej Stasiak.

Rady Rynku Pracy są gremiami opiniująco-doradczymi, których celem jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Autor: A. Koter

Foto: Powiat Puławski

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.