Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPCK pomaga rodzinom [VIDEO]

PCK pomaga rodzinom [VIDEO]

PCK pomaga rodzinom [VIDEO]

Polski Czerwony Krzyż, jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim bierze udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – FEAD.

Zadaniem Funduszu jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia najbardziej podstawowych potrzeb. Działania te mają na celu przede wszystkim pomoc w wyjściu z ubóstwa i przeciwdziałanie marginalizacji.

Niedawno w puławskim oddziale PCK, w wieżowcu przy ul. Wojska Polskiego, pojawiły się produkty, które Polski Czerwony Krzyż będzie rozdysponowywał między rodziny objęte opieką na terenie Puław i Żyrzyna.

Henryk WaligórskiWolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża

W całym województwie lubelskim z tej formy pomocy humanitarnej korzysta 34 tysiące osób, a na terenie miasta Puławy oraz gminy Żyrzyn 650.

Autor: A. Koter

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.