Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIZnany jest już pełny skład Rady Pożytku Publicznego

Znany jest już pełny skład Rady Pożytku Publicznego

Znany jest już pełny skład Rady Pożytku Publicznego

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego 5. Kadencji jest już w pełnym składzie.

Niedawno organizacje pozarządowe wybrały do tego organu sześciu swoich przedstawicieli. Są to Artur Kwapiński, reprezentujący Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości”, Justyna Jeżak z Puławskiego Stowarzyszenia Liderów Oświaty “ECHO”, Anna Marzec, działająca w puławskim kole Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Kamila Salwowska-Duk, członek Towarzystwa Inicjatyw Własnych “Inspiracje”, Renata Szczypa reprezentująca Stowarzyszenie “Rodzina” oraz Edward Księżniak z Fundacji “Obok Nas”.

Oprócz nich w Radzie zasiądą także Andrzej Kuszyk i Kamil Zięcina, obaj jako przedstawiciele Rady Miasta. Skład tego organu uzupełniają Agnieszka Zamojska oraz Edyta Tokarczyk, które reprezentują w nim Prezydenta Miasta Puławy. Rada w nowym składzie będzie funkcjonować przez 2 lata. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta czy zabieranie głosu w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Członkowie Rady Pożytku Publicznego swoją funkcję pełnią społecznie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puławy za udział w pracach tego ciała nie przysługuje wynagrodzenie.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.