Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCISesje puławskich radnych będą krótsze?

Sesje puławskich radnych będą krótsze?

Sesje puławskich radnych będą krótsze?

Sesje puławskiej Rady Miasta przyzwyczaiły nas do bardzo długich, wielogodzinnych dyskusji. Dość powiedzieć, że ostatnie spotkanie miejskich radnych w Puławach trwało prawie 8 godzin. Niebawem ta sytuacja może się zmienić.

Wszystko za sprawą nowo przyjętego statutu miasta Puławy. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, wystąpienia radnych dotyczące danego punktu obrad nie mogą przekraczać 5 minut, zaś jeśli radny przedstawia stanowisko swojego klubu bądź komisji, w której zasiada, jego wypowiedź nie może być dłuższa niż 10 minut. Zapisy te nie dotyczą sytuacji szczególnych, takich jak debata nad raportem o stanie miasta, dyskusja nad projektem budżetu czy udzieleniem prezydentowi absolutorium. Radni, których wystąpienie przekracza przewidziane ramy czasowe, mają możliwość złożyć je do przewodniczącej Rady w formie pisemnej.

Nowy statut miasta Puławy został przyjęty przy 17 głosach za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.