Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIMPWiK tematem sesji Rady Miasta

MPWiK tematem sesji Rady Miasta

MPWiK tematem sesji Rady Miasta

Już w czwartek 26 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Puławy. Jednym z punktów omawianych przez radnych w czasie obrad będzie przyjęcie planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na najbliższe lata.

W dokumencie czytamy, że pomimo licznych potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych spółka ograniczyła planowane remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do niezbędnego minimum z uwagi na trudną sytuację finansową. Łączne nakłady na inwestycje w latach 2023-27, których dotyczy plan, mają wynieść ponad 15 milionów złotych. Spółka zamierza sfinansować planowane zadania inwestycyjne głównie w oparciu o środki pochodzące z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu inwestycyjnego. Na 2025 rok zaplanowano m.in. modernizację przepompowni przy ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego. W latach 2026-2027 MPWiK przewiduje zaś rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piasecznica oraz Złotniczej.

Z pełnym dokumentem planu oraz listą inwestycji, które mają zostać zrealizowane można zapoznać się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puławy. Przedstawiony przez puławski MPWiK dokument otrzymał negatywną rekomendację dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej “Wód Polskich”. Sesja Rady Miasta Puławy, na której plan będzie omawiany, odbędzie się w czwartek 26 stycznia o godz. 15:30.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.