Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIZUS organizuje kolejny konkurs BHP

ZUS organizuje kolejny konkurs BHP

ZUS organizuje kolejny konkurs BHP

ZUS ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach BHP daje wymierne korzyści nie tylko dla przedsiębiorców ale także dla pracowników.

Jak mówi Maciej Raszewski, do rozdysponowania w tym konkursie jest ponad 100 milionów złotych, a wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja. W ramach dofinansowania płatnicy składek mogą otrzymać aż 80 proc. dofinansowania do projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych.

Warunki, które powinien spełniać wnioskodawca to nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie może również zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości lub pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji i postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem.

ZUS wybierze te projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami w miejscu pracy, chorobami zawodowymi a także zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.Projekty mogą dotyczyć zakupu maszyn i urządzeń chroniących przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym czy służących poprawie bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej ZUS.

Autor: M. Strzelecka

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.