Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIGrupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Grupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Grupa Azoty Puławy kupiła technologię produkcji kwasu azotowego.

Zarząd Grupy Azoty Puławy i reprezentacji niemieckiej firm Thyssenkrupp Industrial Solutions AG podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i kluczowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

Budowa nowej jednostki produkcyjnej kwasu azotowego jest ważnym elementem projektu rozwoju obszaru produkcji nawozowej w Grupie Azoty Puławy, który obejmuje swoim zakresem również budowę nowych instalacji neutralizacji i produktów nawozowych. Planuje się też modernizację dotychczas istniejących  czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. Dzięki tym inwestycjom w znaczący sposób spadnie negatywne oddziaływanie puławskiego kombinatu na środowisko. Wartość całej inwestycji, zgodnie z budżetem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki to 695 mln zł.
W segmencie nawozowym obecnie jest to największa inwestycja realizowana w Grupie Azoty  i największa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w puławskich zakładach. Segment ten jest szczególnie istotny dla całej Grupy, gdyż generuje około 60% przychodów. Podejmowane przez spółkę działania przygotują bazę pod produkcję nowoczesnych nawozów, wypełniając tym samym lukę w naszej ofercie – mówi prezes zarządu Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek.
Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na zwiększenie skali i wydajności produkcji kwasu azotowego, ale też w dużym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności wytwarzanych na jego bazie nawozów. Część kwasu azotowego z nowej (piątej) jednostki produkcyjnej będzie przetwarzana na nowej instalacji do produkcji specjalistycznych nawozów płynnych i stałych: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej o planowanej wydajności 600 ton na dobę.
Do 2021 roku na inwestycje w obszarze nawozów saletrzanych chcemy wydać w sumie ponad 1 mld złotych. Poza nową instalacją kwasu azotowego wybudujemy również dwie linie granulacji mechanicznej saletry. Inwestycje te pozwolą nam skierować na rynek nowe, oczekiwane przez rolników produkty. W najbliższych czterech latach Puławy poszerzą swoją ofertę o sześć nowych nawozów – dodaje członek  zarządu Grupy Azoty Puławy Andrzej Skwarek.
Nowe nawozy będą bazą do produkcji mieszanek w Dobrym Mieście w oparciu o nawozy  z innych zakładów w Grupie Azoty. – Zakontraktowana technologia dla nowej linii kwasu azotowego w Grupie Azoty Puławy to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie spełniające najwyższe wymogi środowiskowe – podkreśla dr Richard Saure, przedstawiciel Thyssenkrupp Industrial Solutions AG.  Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i NOx możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji. Kontrakt gwarantuje również niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów i surowców.

foto: Grupa Azoty Puławy

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.