Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIWalne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zabrania Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W przedostatnim tygodniu maja (23 i 24.05) odbędzie się doroczne Walne Zebranie Członków Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Ze względów logistycznych tradycyjnie podzielone zostało na zebrania częściowe tak by wszyscy członkowie mogli w komfortowych warunkach wziąć udział w zebraniu. Coroczne zebrania poświęcone są głownie  podsumowaniom lat ubiegłych zarówno pod względem organizacyjnym jak finansowym. Zebrania w tym roku są wyjątkowe z uwagi na rozszerzoną lustrację, której została poddana Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa i objęła ona okres 4 lat wstecz. Na Walnych Zebraniach poruszane będą także sprawy bieżące najistotniejsze z punktu widzenia Spółdzielców. Przypomnijmy, że zawiadomienia z dokładnymi terminami i miejscami spotkań Członkowie Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali do swoich skrzynek pocztowych.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.