Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPrzebudowa Domu Chemika wstrzymana

Przebudowa Domu Chemika wstrzymana

Przebudowa Domu Chemika wstrzymana

Przebudowa Domu Chemika wstrzymana
{$excerpt:n}

Wstrzymanie przebudowy budynku POK Dom Chemika stało się faktem. Puławski magistrat zastosował się do postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które wpłynęło we wtorek do Urzędu Miasta. Oznacza to, że prace budowlane zostają wstrzymane.

Budowa zostanie przerwana a teren zabezpieczony. W tej sytuacji terminy zakończenia poszczególnych etapów modernizacji ośrodka mogą nie zostać dotrzymane. Co to oznacza ? Najprawdopodobniej kary finansowe dla miasta lub utrata dofinansowania inwestycji. Co na to Urząd Miasta ? Poniżej zamieszczamy stanowisko w tej sprawie, które ukazało się w portalu miejskim pulawy.eu

Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Puławy

ws. Puławskiego Ośrodka Kultury “Dom Chemika”

Dzisiaj (7 marca 2018 roku) do Urzędu Miasta Puławy wpłynęło postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach i dopuszczeniu Stowarzyszenia „Puławianie” do udziału na prawach strony w tym postępowaniu administracyjnym.

Otrzymane dziś postanowienie jest dotychczas jedynym dokumentem, który wywołał skutki prawne wobec prowadzonej przez Miasto Puławy inwestycji, polegającej na modernizacji Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, a gmina Miasto Puławy stała się stroną postępowania administracyjnego w sprawie wpisu „Domu Chemika” do rejestru zabytków.

Stosownie do art. 10a ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku (…)

Zgodnie z obowiązującym prawem postanowiono o przerwaniu prac i zabezpieczeniu terenu budowy przez wykonawcę robót do dnia, w którym decyzja kończąca wszczęte postępowanie stanie się ostateczna.

Postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a więc organu administracji publicznej, wywołuje skutki bezpośrednio zagrażające interesom gminy Miasto Puławy i jej mieszkańców. Przewidywać należy, że rozpoczęty proces inwestycyjny na skutek wszczęcia wspomnianego postępowania ulegnie przedłużeniu oraz, że pojawią się dodatkowe koszty w związku z przerwaniem legalnie prowadzonej inwestycji i zawartymi wcześniej umowami na jej finansowanie i wykonanie. Gmina Miasto Puławy wykorzysta wszelkie dostępne środki prawne, aby wszystkie koszty powstałe w wyniku wszczęcia postępowania, o którym mowa, zostały zwrócone – Miasto prowadziło inwestycję w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a na jej przerwanie, mimo, że jest właścicielem obiektu, nie miało żadnego wpływu.

Informujemy, że gmina Miasto Puławy oczekując na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozstrzygającą postępowanie w sprawie wpisu obiektów „Domu Chemika” do rejestru zabytków będzie aktywnie korzystała ze wszystkich uprawnień przysługujących stronie postępowania administracyjnego.

Artykuł Przebudowa Domu Chemika wstrzymana pochodzi z serwisu LPU24 – Puławski Portal Informacyjny : Radio Puławy : Telewizja Puławska.

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.