Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIAkcja rocznego rozliczenia podatku nabiera rozpędu

Akcja rocznego rozliczenia podatku nabiera rozpędu

Akcja rocznego rozliczenia podatku nabiera rozpędu

Akcja rocznego rozliczenia podatku nabiera rozpędu
{$excerpt:n}

Do 30 kwietnia br. podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym oraz dokonać wpłaty podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatku.

Podatnicy składają następujące zeznania:
PIT-36 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy lub inne dochody bez pośrednictwa płatnika,
PIT-36L – składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,
PIT-37 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,
PIT-38 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
PIT-39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Zeznanie podatkowe może zostać złożone w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, zakładka e-deklaracje). Jest to bardzo prosty i wygodny, a przy tym w pełni bezpieczny sposób na złożenie rocznego zeznania podatkowego bez wychodzenia z domu. Na tej stronie internetowej podatnicy mogą również znaleźć informacje i instrukcje wspierające ich w procesie składania PIT przez internet.
Taki sposób złożenia PIT eliminuje szereg błędów, bardzo często popełnianych przez podatników przy ręcznym wypełnianiu dokumentów (system wskazuje obowiązkowe pozycje, sumuje kwoty sam oblicza podatek, itp.).

Dodatkowo wzorem lat ubiegłych Administracja Skarbowa udostępnia usługę PFR. Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38 za rok 2017. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja skarbowa.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2017:
PIT-37- sporządzane na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A,
PIT-38 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych, sporządzane na podstawie informacji PIT-8C.
udostępnione zostanie na Portalu Podatkowym od 15 marca 2018 r.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja skarbowa składa za nas zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, inne odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Podatnicy, którzy otrzymali PIT-40A za 2017 rok z organu emerytalno – rentowego zostali w ten sposób rozliczeni z rocznych dochodów przez płatnika. Osoby takie nie mają już obowiązku składania zeznania podatkowego o ile dochody ujawnione w PIT-40A są jedynymi osiągniętymi przez nich dochodami. Jeśli tacy podatnicy chcą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie muszą już dokonywać dodatkowego rozliczenia i składać PIT-37. Wystarczy, że złożą uproszczony formularz PIT-OP, w którym wskażą swoje dane oraz dane organizacji pożytku publicznego. Kwota 1% zostanie wyliczona przez Administrację Skarbową i przekazana właściwej organizacji.

Artykuł Akcja rocznego rozliczenia podatku nabiera rozpędu pochodzi z serwisu LPU24 – Puławski Portal Informacyjny : Radio Puławy : Telewizja Puławska.

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.