Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPuławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Puławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Puławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Grupa Azoty PUŁAWY realizuje projekt badawczy z zakresu tzw. „zielonych technologii”, dotyczący produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych. Projekt, nad którym pracuje grupa specjalistów z puławskiej Spółki wraz z naukowcami z Wrocławia (liderem konsorcjum projektowego jest Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. – tzw. PORT), zdobył uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostał dofinansowanie w kwocie do prawie 4,7 mln zł.

Prace nad uzyskaniem kwasu bio-bursztynowego z wykorzystaniem bakterii mają potrwać do 36 miesięcy. Efektem końcowym ma być kwas bio-bursztynowy wytwarzany w oparciu o rentowną technologię jego biosyntezy, która pozwoli nie tylko uzyskiwać produkt biodegradowalny, lecz także m.in. wykorzystywać surowce odnawialne i odpadowe, które nie znalazły zastosowania w innych gałęziach przemysłu. Osiągnięcie końcowego celu projektu będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej.

Jesteśmy zainteresowani zapewnieniem opłacalności finansowej tego bioprocesu i jego komercyjnym wykorzystaniem. Ważne jest też, że projekt ten wpisuje się w najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych („zielonych”) produktów i ich metod wytwarzania – w tym przypadku z wykorzystaniem bakterii – podkreśla Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZA Puławy.

Sukcesywnie rośnie liczba komercyjnych aplikacji dotyczących zastosowania kwasu bursztynowego. Poza najbardziej popularnym wykorzystaniem w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym, kwas bursztynowy może być surowcem do wytwarzania tworzyw sztucznych, takich jak w pełni biodegradowalny poli(bursztynian butylenu) (PBS) czy poliuretany, rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Prace nad kwasem bio-bursztynowym prowadzone są w specjalnie doposażonym w tym celu laboratorium w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ponad 6,5 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Grupa Azoty ZA Puławy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współpracuje nieprzerwanie od 2013 r. Obecnie realizowanych jest pięć projektów, które uzyskały łączne dofinansowanie w wysokości blisko 7 mln zł.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.