Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCINie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Nie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Nie płacisz za mieszkanie komunalne odrobisz dług

Prezydent Puław Paweł Maj na swoim koncie w jednym z portali społecznościowych poinformował o wprowadzeniu zarządzenia, w którym reguluje sposób postępowania w sytuacji kiedy lokator mieszkania komunalnego ma zadłużenie i nie ma sposobu prawnego na jego wyegzekwowanie.

Od tego momentu każdy dłużnik będzie mógł odpracować swoje zadłużenie wobec Gminy. Swój dług z tytułu należności czynszowych a także kosztów sądowych i odsetek powstałych w związku z zadłużeniem będzie można odpracować wykonując proste prace porządkowe, remontowe czy administracyjne  pod nadzorem pracownika w tym przypadku spółki Nieruchomości Puławskich, która zarządza zasobami mieszkaniowymi Gminy.

Jednak by to nastąpiło niezbędne jest zawarcie porozumienia, w którym dłużnik wyrazi swoją wolę “spłaty” zadłużenia poprzez odpracowanie zaległości. Jednorazowe porozumienie nie może przekroczyć kwoty 5 tys. złotych.  Zarządzenie ma m.in wyrobić nawyk regulowania zobowiązań. Przypomnijmy, że jeszcze jako radny poprzedniej kadencji Paweł Maj apelował do ówczesnych władz o skonstruowanie takiego programu.

Ekwiwalent odrabianego długu będzie wyliczany według minimalnej stawki godzinowej  regulowanej przepisami o minimalnej płacy godzinowej za pracę. Na efekty tych działań będzie trzeba jednak trochę poczekać. Zarządzenie przewiduje półroczny i roczny okres raportowania o wynikach programu.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.