Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIRekrutacja na stanowisko kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Rekrutacja na stanowisko kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Rekrutacja na stanowisko kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z siedzibą przy ul. Kołłątaja 64.

Wymagania stawiane przed kandydatami to między innymi co najmniej 5-letni staż pracy, w tym przez rok na stanowisku kierowniczym w instytucji pomocy społecznej. Oprócz wykształcenia wyższego i specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej kandydat powinien mieć też doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doznającymi przemocy. Osoba starająca się o funkcję kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia powinna także posiadać szeroką wiedzę w zakresie koordynowania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych.

Kandydaci mogą składać dokumenty do 12 maja na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przy ul. Leśnej 17 osobiście bądź pocztą. Szczegółowe informacje na temat dokumentacji potrzebnej do złożenia kandydatury dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta Puławy.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.