Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCISesja absolutoryjna Rady Powiatu przed nami

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu przed nami

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu przed nami

W przyszłym tygodniu radni powiatowi spotkają się na trzeciej sesji obecnej kadencji. Będzie to wyjątkowa sesja, członkowie Rady będą bowiem głosować nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Ponadto omówiona zostanie sytuacja finansowa i najbliższe perspektywy Grupy Azoty Puławy. Zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego, przygotowanego przez Zarząd Powiatu. To właśnie po tej dyskusji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Zatwierdzone zostanie także roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Podobnie jak podczas innych sesji, radni będą mieli możliwość zadawania interpelacji i zapytań. Obrady zaplanowano we wtorek 18 czerwca o godz. 14:00.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.