Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCI14 czerwca dzień ławnika

14 czerwca dzień ławnika

14 czerwca dzień ławnika

Na 14 czerwca przypada ogólnopolski dzień ławnika według definicji encyklopedycznej ławnicy to  niezawodowi członkowie składu orzekającego, którzy stanowią tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości.Ławnicy do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierani są w głosowaniu tajnym przez rady gmin spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli stale mieszkających na danym terenie. Przy puławskim Sądzie Rejonowym pracuje 44 ławników, którzy orzekają w sprawach dotyczących prawa pracy i  rodzinnego. Kadencja ławnika trwa 4 lata, podczas, której pobiera dietę w wysokości 1/10 uposażenia sędziego zawodowego za posiedzenie. W poniedziałek po raz pierwszy puławscy ławnicy obchodzili swoje święto. Prezes Puławskiego Sądu Rejonowego  Joanna Chimosz wręczyła podziękowania wyróżnienia ośmiu ławnikom, którzy swoje funkcje pełnią dłużej niż trzy kadencje. Organizatorem uroczystości była Rada Ławnicza przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Przypomnijmy, że udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości został zagwarantowany w art. 182 Konstytucji.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.