Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIPół miliarda złotych na inwestycje w Puławach w 2018 r

Pół miliarda złotych na inwestycje w Puławach w 2018 r

Pół miliarda złotych na inwestycje w Puławach w 2018 r

Na środowym posiedzeniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy podjęło decyzję o poziomie dywidendy, którą spółka wypłaci z zysku za 2017 r. Akcjonariusze ustalili wysokość wypłaty na poziomie 4,46 zł na akcję. To drugi kolejny rok, w którym spada poziom dywidendy na akcję. Akcjonariusze tym samym dają zarządowi Grupy Azoty Puławy wyraźny sygnał do intensyfikacji projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

– Rok 2017 był rokiem największych nakładów na inwestycje w Grupie Azoty Puławy od 2005 roku czyli momentu wejścia spółki na giełdę. Spółka przeznaczyła na inwestycje w samym tylko 2017 r. ponad 365 mln zł. Plany na rok 2018 są jeszcze bardziej ambitne – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy. – Analiza inwestycji realizowanych w puławskich zakładach wyraźnie wskazuje, że dołączeniu Puław do Grupy Azoty towarzyszyło utrzymanie poziomu inwestycji w zakładach, a w ostatnich 2 latach nakłady te wyraźnie wzrastają. Inwestycje w 2017 roku były półtorakrotnie wyższe niż rok wcześniej i aż o ponad 60 % wyższe niż w roku 2015. Plany na rok 2018 zakładają kolejny znaczący wzrost poziomu inwestycji i przekroczenie kwoty pół miliarda złotych wydatkowanych tu w Puławach – dodaje.

W 2017 roku największe nakłady poniesione zostały na budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej oraz wymianę turbozespołu TG-2. Największe realizowane obecnie wieloletnie projekty inwestycyjne w Puławach to: modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, o budżecie sięgającym niemal 700 mln złotych oraz wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej o budżecie sięgającym niemal 400 mln złotych.
Warto również dodać, że postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku energetycznego przebiega zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 r., a jej zakończenie na czwarty kwartał 2021 r. Nowy blok węglowy w Puławach będzie największą inwestycją energetyczną
w historii puławskiej spółki oraz największą w województwie lubelskim. Jej budżet opiewa na około 890 mln zł.

– Akcjonariusze zdecydowali o obniżeniu poziomu dywidendy z proponowanej przez zarząd 5,94 zł. na akcje do 4,46 zł za akcję. Ustaloną wysokość dywidendy odbieram także jako zobowiązanie zarządu do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji spółki, a zgromadzonymi w ubiegłych latach. Istnieje pełna zgoda i jednomyślność, aby środki finansowe przekierować z depozytów na rozwój, innowacje oraz inwestycje naszej spółki – mówi Izabela Świderek, wiceprezes zarządu ds. finansowych Grupy Azoty Puławy

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.