Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIKonkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Konkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Konkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Koniec lutego będzie czasem zmian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Obecna dyrektor, Maria Piastowicz złożyła na początku grudnia minionego roku wniosek o przejście na emeryturę z dniem 22 lutego 2019. Prezydent Paweł Maj go zaakceptował i ogłosił konkurs na to stanowisko.

Osoba chcąca spróbować swoich sił na pozycji dyrektora musi być obywatelem Polski, posiadać wyższe wykształcenie, specjalizować się w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz mieć co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 na stanowisku kierowniczym.

Ponadto wymagana jest znajomość przepisów między innymi o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, świadczeniach rodzinnych, czy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kandydaci mogą składać swoje oferty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta do 10 stycznia.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.