Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIKonkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Konkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Konkurs na stanowisko dyrektora MOPS

Koniec lutego będzie czasem zmian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Obecna dyrektor, Maria Piastowicz złożyła na początku grudnia minionego roku wniosek o przejście na emeryturę z dniem 22 lutego 2019. Prezydent Paweł Maj go zaakceptował i ogłosił konkurs na to stanowisko.

Osoba chcąca spróbować swoich sił na pozycji dyrektora musi być obywatelem Polski, posiadać wyższe wykształcenie, specjalizować się w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz mieć co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 na stanowisku kierowniczym.

Ponadto wymagana jest znajomość przepisów między innymi o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, świadczeniach rodzinnych, czy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kandydaci mogą składać swoje oferty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta do 10 stycznia.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.