Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIPuławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Puławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Puławskie Azoty realizują Zielony Projekt

Grupa Azoty PUŁAWY realizuje projekt badawczy z zakresu tzw. „zielonych technologii”, dotyczący produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych. Projekt, nad którym pracuje grupa specjalistów z puławskiej Spółki wraz z naukowcami z Wrocławia (liderem konsorcjum projektowego jest Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. – tzw. PORT), zdobył uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostał dofinansowanie w kwocie do prawie 4,7 mln zł.

Prace nad uzyskaniem kwasu bio-bursztynowego z wykorzystaniem bakterii mają potrwać do 36 miesięcy. Efektem końcowym ma być kwas bio-bursztynowy wytwarzany w oparciu o rentowną technologię jego biosyntezy, która pozwoli nie tylko uzyskiwać produkt biodegradowalny, lecz także m.in. wykorzystywać surowce odnawialne i odpadowe, które nie znalazły zastosowania w innych gałęziach przemysłu. Osiągnięcie końcowego celu projektu będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej.

Jesteśmy zainteresowani zapewnieniem opłacalności finansowej tego bioprocesu i jego komercyjnym wykorzystaniem. Ważne jest też, że projekt ten wpisuje się w najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych („zielonych”) produktów i ich metod wytwarzania – w tym przypadku z wykorzystaniem bakterii – podkreśla Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZA Puławy.

Sukcesywnie rośnie liczba komercyjnych aplikacji dotyczących zastosowania kwasu bursztynowego. Poza najbardziej popularnym wykorzystaniem w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym, kwas bursztynowy może być surowcem do wytwarzania tworzyw sztucznych, takich jak w pełni biodegradowalny poli(bursztynian butylenu) (PBS) czy poliuretany, rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Prace nad kwasem bio-bursztynowym prowadzone są w specjalnie doposażonym w tym celu laboratorium w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ponad 6,5 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Grupa Azoty ZA Puławy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współpracuje nieprzerwanie od 2013 r. Obecnie realizowanych jest pięć projektów, które uzyskały łączne dofinansowanie w wysokości blisko 7 mln zł.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.