Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIKonkurs ofert na pomoc prawną

Konkurs ofert na pomoc prawną

Konkurs ofert na pomoc prawną

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłosił nabór na członków komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy w konkursie ofert na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.

Zadanie dotyczy również podejmowania działań z zakresu edukacji prawnej w naszym powiecie. Zgłoszeń kandydatur na członków tego gremium mogą dokonywać organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego. Praca w komisji ma charakter społeczny. Jej posiedzenie ma się odbyć 19 listopada o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Puławach.

Formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w Kancelarii Starostwa do 13 listopada do godz. 15:00, można pobrać ze strony internetowej pulawy.powiat.pl.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.