Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIStypendia dla studentów od Miasta

Stypendia dla studentów od Miasta

Stypendia dla studentów od Miasta

Puławski Ratusz przypomina o trwającym Miejskim Programie Stypendialnym dla najzdolniejszych studentów, którzy mieszkają i studiują w naszym mieście.

Do końca kwietnia mogą oni starać się o przyznanie stypendium specjalnego. Studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów, mogą otrzymać świadczenie w maju. Jego wysokość każdorazowo określa Komisja Stypendialna, świadczenie nie może być jednak wyższe niż 1500 złotych.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium oraz klazuzula informacyjna znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wypełnione dokumenty należy składać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Puławy, można także skorzystać ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku od strony Sądu Rejonowego lub przesłać za pośrednictwem platformy EPUAP. Termin na złożenie dokumentów mija 30 kwietnia.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.