Puławy .online - tym żyje miasto
HomeAKTUALNOŚCIMPWiK aktualizuje plan inwestycji na najbliższe lata

MPWiK aktualizuje plan inwestycji na najbliższe lata

MPWiK aktualizuje plan inwestycji na najbliższe lata

Na czwartkowej sesji Rady Miasta powrócił temat planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK na lata 2021-2025. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji po dość burzliwej dyskusji planu nie przegłosowano.

Podczas kwietniowego zebrania radnych głos zabrali bowiem mieszkańcy, którzy zaplanowali a nawet rozpoczęli już swoje inwestycje a dowiedzieli się, że prace kanalizacyjne i wodociągowe na terenie ul. Ceglanej zostały przeplanowane dopiero na 2024 rok. Ostatecznie wtedy Rada przychyliła się do prośby inwestorów i punkt dotyczący planu inwestycji MPWiK został zdjęty z porządku obrad.

Na czwartkowej sesji przedstawiono zaktualizowany plan, uwzględniający inwestycje w ul. Ceglanej, dotyczące wykonania w tej lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przyszłym roku. Nakłady finansowe na te prace wyniosą blisko milion 300 tysięcy złotych, mają one pochodzić albo z budżetu miasta albo z zaciągniętego na ten cel kredytu. Pomimo ostrej dyskusji na ten temat, radni przyjęli plan jednogłośnie, 20 osób głosowało za.

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.