Puławy .online - tym żyje miasto
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
Deweloper Lublin Deweloper Lublin
HomeAKTUALNOŚCIKlasa “mundurowa” dalej w Zespole Szkół nr 3

Klasa “mundurowa” dalej w Zespole Szkół nr 3

Klasa “mundurowa” dalej w Zespole Szkół nr 3

Od 1 września w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach tradycyjnie już zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego.

Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Puławskiego, który jest organem prowadzącym szkołę i po uzyskaniu pozytywnej opinii szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Zespół Szkół nr 3 jest jedną ze 130 placówek w kraju,  które w swoich oddziałach będą realizowały szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych według programu, który określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Część teoretyczna będzie realizowana przez szkołę, zaś praktyczna przez patronacką jednostkę wojskową – dla puławskiej szkoły jest to 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie.

Szkolenie zakończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Tworzenie w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym a także upowszechnienie edukacji w zakresie obronności. Ministerstwo Obrony Narodowej chce w ten sposób zasilić ochotnikami rezerwy osobowe i zwiększyć w przyszłości liczebność Sił Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkoła na zakup wyposażenia szkoleniowego i umundurowania dla uczniów otrzyma dotację celową.

Autor: M. Strzelecka

Share With:
Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.